Prihlásiť sa do programu môžete vyplnením “ Prihláška do BayExpert“. V prípade, že ste nezávislý konzultant je potrebné vyplniť prihlášku“ Nezávislý konzultant, t.j. fyzická osoba, ktorá nie je zamestnaná v spoločnosti alebo ktorá nevlastní Poľnohospodársky Subjekt, plus k tomu je potrebný Súhlas - nezávislý konzultant.

Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlete na adresu:

Bayer, spol. s r.o.
Karadžičova 2
811 09 Bratislava


Pre rýchlejšie vybavenie a kontrolu správnosti vyplnenia, oskenujte dokument a pošlite emailom Vášmu obchodnému zástupcovi. Originál prihlášky je stále povinné poslať poštou, kde sa skontroluje správnosť prihlášky a následne sa zapíše a aktivuje.

Kontrola prihlášky trvá štandardne do 2 týždňov. V prípade chybného vyplnenia prihlášky je nutná oprava, následne Vás budeme kontaktovať.

Po schválení prihlášky nasleduje založenie účtu, ktorý je nutné aktivovať cez odkaz poslaný na emailovú adresu uvedenú na prihláške. Pri aktivácii sa súčasne nastavuje heslo pre prihlásenie. Údaje si prosím riadne uložte na ďalšie prihlasovanie.

V prípade, že ubehla doba 2 týždňov od doručenia prihlášky a nemáte žiadne ďalšie informácie alebo Vám aktivačný email neprišiel, skontrolujte si priehradku SPAM a kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

K prihláseniu sa vždy používa emailová adresa uvedená na prihláške.
V prípade, že sa nedarí prihlásiť alebo zmeniť zabudnuté heslo, vždy kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý Vám bol pridelený podľa regiónu.

Heslo k prihláseniu do účtu sa prvýkrát nastavuje pri aktivácii. V prípade zabudnutia hesla, je možnosť ho zmeniť „ Zabudli ste heslo? „ pri vstupe do programu.
zapomenute heslo

Akákoľvek zmena údajov v prihláške / emailová adresa, kontaktná osoba/ musí byť ohlásená Bayer spol. s r.o. formou novej prihlášky.

- prístup do účtu BayExpert obsahuje prehľad Vašej celkovej aktivity v programe. Môžete si v ňom skotrolovať históriu evidovaných faktúr, monitoring, súčastný bodový stav, objednať si benefity, zmeniť heslo a atď.

- BayExpert body platí 3 roky.
- Expert body získané v danom kalendárnom roku môžu byť prenesené do nasledovných kalendárnych rokov. Expert body môžu byť použité maximálne do konca tretieho kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli členovi BE pridelené.

Termín dodania benefitov je stanovaný na 45 dní od dátumu objednania. Vo výnimočnej situácii, kedy môže dôjsť k neskošiemu dodaniu Vás budeme informovať. Viac informácií
je k nahliadnutiu v pravidlech programu na straně 7.

- Prihláška BayEpert je platná po dobu 3 nasledujúcich kalendárnych rokov od jej podpisu a je nutné vyplniť novú prihlášku pre ďalšiu účast v programe. Po dobu uplynutia platnosti má zákazník jeden mesiac na to, aby dodal novú prihlášku a vybral body, než bude jeho učet deaktivovaný.

Objednať benefit sa môže iba z BayExpert katalógu.

- Faktúry je možné doručiť niekoľkými spôsobmi:

  • e-mailom: bayexpert@bayexpert.sk
  • poštou: W.A.T.C.H. CZ, s.r.o., Strmá 284, 35002 Cheb
  • nahrať do systému z vášho účtu

- V programe sú zaznamenané iba faktúry zaslané W.A.T.C.H. do 30. novembra daného roka. V prípade nezrovnalostí odporúčame nedostatky čo najskôr odstrániť.

Rešpektujeme vaše súkromie
BayExpert SK potrebuje Váš súhlas k využitiu jednotlivých dát, aby Vám okrem iného, mohol ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na tlačidlo Prijať všetko.
Prijať všetko
Súhlas môžete odmietnuť tu.